Do modrih dubina

Kako je samo beskrajno more
Vreme na čelu urezuje bore
Da l' te ka jugu sećanje mami
U sumrak, kad svetlost se podaje tami 

Kako je tako duboko nebo Možda bih sada umreti trebô Tu lepotu da udahnu oči Da više tuga u oči ne kroči
Kako bih samo voleo znati Da li ti lice za pučinom pati Da li bi sa mnom u spokoju vina Zauvek pošla do modrih dubina?

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Skrovište

Tražim skrovište od buke betona
Inja samoće što se na zidove hvata
Negde daleko od laži neona
Mobilnih telefona, novca i sata

Hoću muziku da čujem u sebi Osetim život i drveća šum Mirise Sunca, prašinu kraj puta Da me nekuda odnese drum
Nebo hoću da vidim široko Pokrete vetra i puteve ptica Hoću da misli pustim visoko Da me odnese raskrsnica


Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Gde me vode ruke

Nisam ja u ovoj sviti
Mene veže drugi čvor
Druge čini vezuju mi niti
Odnose me u svoj dvor

Nikad nisam bio isti Nikad nisam bio tvoj Usnama me odvalačila tama U topao nespokoj
Slušam zvuke, odagnavam muke Osmehom se naoružavam Idem tamo gde me vode ruke Svakom dobro prizivam

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Pogled

Daleko Sunce čini se bližim
Dok po pučini glatkoj svetluca
Malena jedra po mastilu klize
Šareni vetar po nozdrvi kljuca

Tornjevi dana o nebo se češu Noseći mirise dalekog sveta Zabijaju koplja od borove smole U mozak bez bola i pokreta
Svaka tuga dalekom se čini Jer svetlost je probila drvene kore Al' opet mi nemuštim jezikom šapće i pokreće slutnju prevrtljivo more

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Zarobljena pesma

Da mi je da nema zidova
Kroz koje ne vidim te
Da mi je da nema krovova
Pod kojima ne vidim se

Da mi je da sam opet mlad Da ne vidim kraj Da mi je da si stvorena Da budemo sjaj
Kô iz sna prognana Pesma mojih obmana Zapliće se među prstima
Kô od čežnje oteta Slika tvoga pokreta Zarobljena u očima

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Kao da

Vetar jaše vodama
U sedlu zlatnih talasa
Igraju u očima             
Obrisi popodneva    
Kao da gledao nisam nikada

Sumnja je izostala Meka ptica postala Iz dubina oteta Rečnom strujom odneta Kao da je bolest teška nestala
U ritmu svakog koraka U pokretima oblaka U rupicama osmeha U pari svakog uzdaha Kao da stanuje sreća providna

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Pesak mojih lutanja

Nekad kad je vetar pratio naše korake
Lica su nam hladna zagrevala mlade sne
Nekad kad smo bili zagledani u proleće
Čuli smo kako muzika iz pravca sreće doleće

U ovo doba uvek duva košava Da me na tebe podseća I zatvorim oči do novog svitanja Da te čujem kako u snu dišeš ispod krošanja
Nijedna od svih mojih putanja Ne vodi do tvog imena Al’ osetim da ti oko zaigra Dok ti kosu gladi pesak mojih lutanja

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

I opet si tu

Neutešne senke promiču
Izgubljene u nerazumnom snu
I opet si tu u mome neskladu

Drvoredi kroz prozor promiču Sa tvojim licem se senke spotiču I opet si tu u mome neskladu
Lutam, šankovi su obale Pristaništa za misli odbegle Al' opet si tu u mome neskladu

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Scenario za san

Instrumental


Muzika: Milan Korać