Do modrih dubina

Kako je samo beskrajno more
Vreme na čelu urezuje bore
Da’l te ka jugu sećanje mami
U sumrak, kad svetlost se podaje tami 

Kako je tako duboko nebo
Možda bih sada umreti trebo
Tu lepotu da udahnu oči
Da više tuga u oči ne kroči

Kako bih samo voleo znati
Da li ti lice za pučinom pati
Da li bi sa mnom u spokoju vina
Zauvek pošla do modrih dubina?

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Skrovište

Tražim skrovište od buke betona
Inja samoće što se na zidove hvata
Negde daleko od laži neona
Mobilnih telefona, novca i sata

Hoću muziku da čujem u sebi
Osetim život i drveća šum
Mirise Sunca, prašinu kraj puta
Da me nekuda odnese drum

Nebo hoću da vidim široko
Pokrete vetra i puteve ptica
Hoću da misli pustim visoko
Da me odnese raskrsnica


Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Gde me vode ruke

Nisam ja u ovoj sviti
Mene veže drugi čvor
Druge čini vezuju mi niti
Odnose me u svoj dvor
Nikad nisam bio isti

Nikad nisam bio tvoj 
Usnama me odvalačila tama
U topao nespokoj 

Slušam zvuke, odagnavam muke
Osmehom se naoružavam
Idem tamo gde me vode ruke
Svakom dobro prizivam

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Pogled

Daleko Sunce čini se bližim
Dok po pučini glatkoj svetluca
Malena jedra po mastilu klize
Šareni vetar po nozdrvi kljuca

Tornjevi dana o nebo se češu
Noseći mirise dalekog sveta
Zabijaju koplja od borove smole
U mozak bez bola i pokreta

Svaka tuga dalekom se čini
Jer svetlost je probila drvene kore
Al' opet mi nemuštim jezikom šapće
i pokreće slutnju prevrtljivo more

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Zarobljena pesma

Da mi je da nema zidova
Kroz koje ne vidim te
Da mi je da nema krovova
Pod kojima ne vidim se

Da mi je da sam opet mlad
Da ne vidim kraj
Da mi je da si stvorena
Da budemo sjaj

K’o iz sna prognana
Pesma mojih obmana
Zapliće se među prstima

K’o od čežnje oteta
Slika tvoga pokreta
Zarobljena u očima

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Kao da

Vetar jaše vodama
U sedlu zlatnih talasa
Igraju u očima             
Obrisi popodneva    
Kao da gledao nisam nikada

Sumnja je izostala
Meka ptica postala
Iz dubina oteta
Rečnom strujom odneta
Kao da je bolest teška nestala

U ritmu svakog koraka
U pokretima oblaka
U rupicama osmeha
U pari svakog uzdaha
Kao da stanuje sreća providna

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Pesak mojih lutanja

Nekad kad je vetar pratio naše korake
Lica su nam hladna zagrevala mlade sne
Nekad kad smo bili zagledani u proleće
Čuli smo kako muzika 
iz pravca sreće doleće

U ovo doba uvek duva košava
Da me na tebe podseća
I zatvorim oči do novog svitanja
Da te čujem kako u snu dišeš 
ispod krošanja

Nijedna od svih mojih putanja
Ne vodi do tvog imena
Al’ osetim da ti oko zaigra 
Dok ti kosu gladi pesak mojih lutanja

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

I opet si tu

Neutešne senke promiču
Izgubljene u nerazumnom snu
I opet si tu u mome neskladu

Drvoredi kroz prozor promiču
Sa tvojim licem se senke spotiču
I opet si tu u mome neskladu

Lutam, šankovi su obale
Pristaništa za misli odbegle
Al' opet si tu u mome neskladu

Tekst: Milan Korać Muzika: Milan Korać

Scenario za san

Instrumental

Muzika: Milan Korać